Hồ sơ công ty

Sa Giang được thành lập vào năm 1960 tại Sa Đéc, Đồng Tháp với lĩnh vực kinh doanh chuyên sản xuất bánh phồng tôm. Từ năm 2004, Sa Giang chuyển đổi mô hình kinh doanh từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Sa Giang. Vào năm 2006, Sa Giang chính thức lên sàn chứng khoán          Hồ Chí Minh với mã SGC.

Báo cáo tài chính

Được kiểm toán

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước
Công ty Cổ phần XNK Sa Giang_Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuân so với năm trước
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính năm 2022
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính năm 2020 _ Đã kiểm toán
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính _ Quý 3 năm 2020
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Công bố thông tin _ Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

Chưa được kiểm toán

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 so với cùng kỳ năm trước
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2024
Công ty Cổ phần XNK Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước
Công ty Cổ phần XNK Sa Giang_Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 1/2023 so với Quý 1/2022
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quý 3_2022
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 3_2022 so với cùng kỳ năm trước
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Sa Giang _ Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Bản tin nhà đầu tư

Báo cáo thường niên

Đại hội cổ đông

Nhập thông tin đặt hàng