• CÔNG TY CP XNK SA GIANG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 22000:2018

  • Thứ hai, Ngày 14/12/2020
  • Hệ thống này cung cấp cho doanh nghiệp bộ nguyên tắc để quản lý chất lượng, đảm bảo các phương pháp chung cho việc quản lý các hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt được thỏa mãn khách hành một cách nhất quán.  

     DOWNLOAD

      Bài viết liên quan