• CÔNG TY CP XNK SA GIANG

CHỨNG NHẬN AOECS

  • Thứ hai, Ngày 14/12/2020
  • Công ty CP XNK Sa Giang đã hoàn thành chứng nhận Gluten Free theo tiêu chuẩn AOECS cho các sản phẩm từ gạo và gạo lứt.

     DOWNLOAD

      Bài viết liên quan