• CÔNG TY CP XNK SA GIANG

CHỨNG CHỈ FDA

  • Thứ hai, Ngày 14/12/2020
  • Là chứng chỉ do Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration) cấp. Để được xuất khẩu những mặt hàng thuộc FDA quản lý vào thị trường Hoa Kỳ, bất cứ nhà nhà xuất khẩu nào cũng phải phải tuân thủ tất cả những yêu cầu, tiêu chuẩn rất khắt khe của tổ chức này.

    DOWNLOAD

      Bài viết liên quan