• CÔNG TY CP XNK SA GIANG

CHỨNG CHỈ BRC

  • Thứ hai, Ngày 14/12/2020
  • BRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium-BRC) thiết lập cho các nhà sản xuất thực phẩm cung cấp hàng hóa vào thị trường bán lẻ Anh quốc.

     DOWNLOAD

      Bài viết liên quan