• CÔNG TY CP XNK SA GIANG

Mục tiêu dài hạn của chúng tôi là sản xuất và cung ứng các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chúng tôi cố gắng giải quyết các vấn đề về chất lượng phát sinh trong phạm vi của Công ty một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hoạt động thành công của Công ty dựa vào sự hợp tác và tham gia tích cực của tất cả các thành viên.

Cam kết đối với chất lượng của chúng tôi sẽ đảm bảo sự thành công liên tục của Công ty cũng như sự thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành doanh nghiệp chế biến thực phẩm được tin tưởng với sứ mệnh mang lại sức khỏe cho người tiêu dùng.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành Doanh nghiệp chế biến thực phẩm hàng đầu của Tỉnh và đứng trong top 10 Công ty chế biến thực phẩm tại Việt Nam.Triết lý hoạt động của chúng tôi là

“AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM ĐỂ ĐẢM BẢO SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG”