Sa Giang vinh dự nhận danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu

Công ty Cổ phần XNK Sa Giang vinh dự nhận danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2023 & cá nhân chị Diệu Thi – TGĐ Sa Giang nhận danh hiệu Doanh nhân năng động sáng tạo năm 2023 trong chương trình Họp mặt Doanh nghiệp năm 2024 vào ngày 1/2/2024 tại Nhà Văn hoá […]

SA GIANG – LẦN ĐẦU THAY ĐỔI BAO BÌ MỚI SAU 60 NĂM

Sau 60 năm xây dựng và phát triển, thương hiệu Sa Giang không chỉ là một thương hiệu được nhiều người biết đến tại Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng của sự cải tiến chất lượng không ngừng, lòng tin và sự đồng hành. Nhằm tiếp tục đồng hành với người tiêu dùng […]

Finding Balance on Your Plate: Brown Rice Noodles for Health and Stable Blood Sugar

In recent years, maintaining stable blood sugar levels has gained significant attention. With the rise in diabetes and other metabolic disorders, people are becoming increasingly aware of the impact of their dietary choices on their overall health. This blog post will explore the relationship between rice noodles and blood sugar levels. We will explore how […]